Hästar i stallet

Spencer T
*2007
Spender S - Elton

äg: Mikael AnderssonSanvic Great Girl of Ballisto
*2014
Sanvic Ballisto - Robin Z
äg: Sanvic Knabbstrupper

Corgie
*2013
Corporal VDL - Forrester

äg: Jessica Lind

Jabon
*2004
Dallas VDL - Indorado

äg: Anna Blennemark & Patrik Elmersson