Kurser

Dagridläger 25-28 juni.
Information HÄR

K
vällskurs 24-26 juni.
Information HÄR.

Anmälan samt eventuella frågor sker till:
Frida Andersson 
073-51 50 780 eller
fridaandersson84@hotmail.com